Inspectierapport

Inspectierapport

Ongeveer om de vier jaar komt de onderwijsinspectie op bezoek op de school om de kwaliteit van het onderwijs te controleren.