Oudercontact

Oudercontact

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking en nauw contact met de ouders. Met elkaar zorgen we ervoor dat de kinderen kunnen groeien. Dat kan alleen als we elkaar op de hoogte houden. Dit kan bij voorkeur door persoonlijk contact en daarom zijn alle ouders van groep 1 t/m 8 van 8.20-8.30 uur welkom in de klassen voor de inloop. Drie keer per jaar voeren we oudergesprekken en vanaf groep 3 is het wenselijk dat de leerling hierbij aansluit.

Daarnaast maken we gebruik van digitale systemen. Zodra uw kind bij ons op school start, ontvangt u een toegangscode voor Parnassys. Dit is het digitale kinddossier waar u als ouder altijd inzicht in heeft. Ook krijgt u toegang tot Parro, ons communicatiesysteem waar u uw kind ziek kunt melden en korte berichten met de leraar uit kunt wisselen. Ook ontvangen ouders om de twee weken per mail een nieuwsbrief.

Ingevolge de Wet op de Leerplicht zijn alle leerlingen vanaf 5 jaar leerplichtig. Onder bepaalde voorwaarden kan door de directeur buitengewoon verlof worden verleend. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier bij de directeur van de school inleveren. Deze zal de aanvraag toetsen aan de geldende criteria en u berichten of het verlof kan worden toegekend.