Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Medezeggenschapsraad

Iedere school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad. Op De Toermalijn bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit drie ouders en drie personeelsleden. U vindt hier het jaarverslag van de MR van onze school.

Oudervereniging

Onze oudervereniging bestaat uit ongeveer 10 ouders. Samen met de activiteitenmanager organiseren zij mede de vieringen op onze school. Om de zes weken vergaderen zij op school.

Klassenouders

Iedere klas heeft bij ons op school twee klassenouders. Deze ouders helpen de leraar door hand- en spandiensten te verrichten in de klas. Hierbij valt te denken aan het regelen van vervoer bij een uitje of bij de vieringen helpen in de klas. Aan het begin van ieder schooljaar kunnen ouders zich hiervoor aanmelden en wordt dit voor het hele schooljaar afgesproken.