De Gezonde School

De Gezonde School

Sinds het voorjaar van 2018 zijn wij bekroond tot een ‘Gezonde School’ voor de deelgebieden ‘Welbevinden’ en ‘Bewegen en sport’. Dit betekent dat wij als school ons volgens de criteria extra inspannen op deze deelgebieden. Op dit moment werken wij aan het thema ‘Voeding’ om ook hier extra aandacht aan te besteden.