Leefregels

Leefregels

Als katholieke school vinden wij het belangrijk dat we leerlingen kennis laten maken met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Wij willen de leerlingen een houding van respect bijbrengen en een positieve houding op onze multiculturele samenleving.

Onze identiteit is terug te zien in de manier waarop wij met elkaar omgaan. In het hele gebouw werken wij met dezelfde leefregels, waarin onze normen en waarden zijn vastgelegd. Deze regels zijn gekoppeld aan de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

De leefregels zijn:

  1. Samen sterk
  2. Zeg het maar!
  3. Je mag jezelf zijn
  4. Ik vertrouw op mij
  5. Fijn dat je er bent
  6. Fris en fruitig