Visie

Visie

Kinderen gaan naar school om goed te kunnen leren en plezier te maken. Om goed tot leren te komen, stimuleren wij de creatieve, onderzoekende en kritische houding en vinden we het belangrijk dat kinderen zelfbewust leren. We kijken hierbij naar de individuele groei van alle leerlingen. We maken hierbij het leren zoveel mogelijk zichtbaar. Kinderen moeten zichzelf en ook anderen leren kennen, dit is belangrijk om te kunnen samenwerken. We hechten er waarde aan dat iedereen bijdraagt aan een gezond en positief pedagogisch klimaat.

Om ons onderwijs invulling te geven, werken wij vanuit het onderwijsconcept van professor John Hattie: leren zichtbaar maken. Op deze manier willen we de optimale groei van leerlingen creëren.  Dit doen we door gebruik te maken van doelen en succescriteria, waarbij iedereen feedback geeft en ontvangt vanuit een groeimindset. Bovendien blijven de leerlingen eigenaar van hun leerproces. Zo kunnen we samen (op)groeien!